młode pokolenie filozofów

młode pokolenie filozofów

List od Hansa Corneliusa z 22.11.1937