młodość

młodość

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.02.1949