model

model

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966