modi existentiae

modi existentiae

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947