modyfikacja

modyfikacja

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd