moment indywiduacji

moment indywiduacji

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926