Monachomachji humanistycznej ciąg dalszy

Monachomachji humanistycznej ciąg dalszy

Spis prac z 04.11.1952