monadologia spirytualistyczna Leszczyńskiego

monadologia spirytualistyczna Leszczyńskiego

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937