monadysta

monadysta

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.06.1939

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938