Moralność i etyczne poznanie wartości

Moralność i etyczne poznanie wartości

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921