muzyka romantyczna

muzyka romantyczna

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949