nacjonalizm niemiecki

nacjonalizm niemiecki

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966