naiwny realizm

naiwny realizm

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937