naoczność

naoczność

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918