narodziny trzeciego syna

narodziny trzeciego syna

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923