nauczyciel stały

nauczyciel stały

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1925