nauczyciel tymczasowy

nauczyciel tymczasowy

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1925