nauczyciel w gimnazjum

nauczyciel w gimnazjum

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.12.1924