nauczyciele etatowi stali

nauczyciele etatowi stali

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1925