nauczyciele kontraktowi

nauczyciele kontraktowi

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1925