nawiązanie relacji

nawiązanie relacji

List od Jana Patočki z 02.07.1945