neologizmy

neologizmy

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949