neopozytywizm wiedeński

neopozytywizm wiedeński

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967