New York

New York

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.11.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1968