nie-hypostazyjny dynamizm

nie-hypostazyjny dynamizm

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1938