niearyjczyk

niearyjczyk

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933