nieczytelne pismo

nieczytelne pismo

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.03.1920