niejasności tekstu

niejasności tekstu

List od Stefana Morawskiego z bd 4