niejsność dzieła

niejsność dzieła

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920