Niektóre rysy budowy dzieła muzycznego

Niektóre rysy budowy dzieła muzycznego

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1933