Niektóre zagadnienia wychowania estetycznego

Niektóre zagadnienia wychowania estetycznego

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 30.03.1963