niemiecka praca o pytaniach esencjalnych

niemiecka praca o pytaniach esencjalnych

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.12.1924