niemiecka wersja

niemiecka wersja

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List od Malvine Husserl z 02.12.1929