niemieckie przysłowie

niemieckie przysłowie

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.10.1920