nienawiść

nienawiść

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920