Nowy Korbut

Nowy Korbut

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd