Nusz w bżuhu

Nusz w bżuhu

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza