O formalnej budowie przedmiotu indywidualnego

O formalnej budowie przedmiotu indywidualnego

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936