O istocie wiersza i tłumaczeniu poezji

O istocie wiersza i tłumaczeniu poezji

List od Stefana Szumana z 12.12.1941