O języku dzieła teatralnego

O języku dzieła teatralnego

List od Ireny Sławińskiej z 23.02.1958