O naoczności jako właściwości niektórych przedstawień

O naoczności jako właściwości niektórych przedstawień

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 30.03.1963