O potrzebie reformy naszych Towarzystw filozoficznych

O potrzebie reformy naszych Towarzystw filozoficznych

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.12.1920