O poznawaniu dzieła literackiego w szkole

O poznawaniu dzieła literackiego w szkole

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 30.03.1963