O twórczości

O twórczości

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.08.1965