O współczesnej filozofii człowieka

O współczesnej filozofii człowieka

List od Jana Patočki z 23.12.1947