O wykształcenie logiczne

O wykształcenie logiczne

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.03.1920