O wyobrażeniach ogólnych

O wyobrażeniach ogólnych

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920