Oberhofen

Oberhofen

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.09.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.09.1960