obiektywizacja

obiektywizacja

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964