objętość numerów

objętość numerów

List od Stanisława Urbańczyka z 22.02.1965